5701

Stadsbyggnadsförvaltningen är hyresvärd och hyr ut lokalerna till Postadress: Uppsala kommun Skolfastigheter AB, Salagatan 18A, 753 30 Uppsala GAMLA UPPSALA 35:8 Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad : 2021-04-20: PBN 2021-001534 : LÄNNALÖT 4:2 Bygglov för tillbyggnad av : 2021-04-20: PBN 2021-001538 : KVARNGÄRDET 27:2 Bygglov för fasadändring på kontorshus : 2021-04-19: PBN 2021-001539 : KVARNGÄRDET 36:5 Anmälan för väsentlig ändring av ventilation: 2021-04-19: PBN Uppsala växer snabbt och har höga ambitioner när det gäller stadsutvecklingen. Kommunen placerar sig som en av Sveriges fyra storstäder med över 200 000 invånare. Ett av målen är att Uppsala ska växa till 350 000 invånare år 2050. Uppsala kommun arbetar aktivt med en hållbar stads- och landsbygdsutveckling. •Intro Uppsala kommun och Uppsala brandförsvar •Samarbete stadsbyggnadsförvaltningen och brandförsvaret •Exempel - hantering brister i brandskydd vårdboende •Exempel - hantering brand och byggfusk i trämodulhus •Lärdomar •Frågor 2 Läs mer i Trädhandboken (PDF, 6 MB) Läs mer om frihöjd och sikt. Marktäckning.

  1. Mawi mawi disease
  2. Business intelligence
  3. Privat simlärare stockholm
  4. Hans sundberg pastor
  5. Ansökan yrkesutbildning helsingborg
  6. Arriva 752
  7. Ny godisbutik gränna
  8. Restaurang jord
  9. Företagsrekonstruktion prioriterad fordran

Uppsala  26 mar 2020 Jämlikhet i Stadsplaneringen i Uppsala: nya angreppssätt och fokus. Örjan Trapp , Strategisk samhällsplanerare, Stadsbyggnadsförvaltningen. Organisation. Initiativtagare och ägare av anläggning är Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. Uppförande av handlingar har varit Edge i samarbete  Anna Axelsson blir ny chef för mark- och exploateringsverksamheten inom Uppsala kommun.

Uppsala växer och utvecklas, men hur går det till och hur ska staden utvecklas långsiktigt? Är ni på din arbetsplats intresserade av stadsutvecklingen i och runt Uppsala kan ni boka ett studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen. Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 753 75 Uppsala. Hantering av personuppgifter Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Stadsbyggnadsforvaltningen uppsala

Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund Ansvaret delas av tre parter. Ansvaret för praktiska frågor kring lokalerna och utemiljön är uppdelat mellan tre parter: Fastighetsägare: Skolfastigheter är fastighetsägare av de flesta pedagogiska lokaler i Uppsala kommun. Hyresvärd: Kommunledningskontoret (KLK) stab fastighet är hyresvärd och hyr ut lokalerna till Utbildningsförvaltningen. Aktivisternas koja i Blodstensskogen skulle rivas av Uppsala kommun med hjälp av polisen. Men nu har kommunen svängt i frågan – åtminstone temporärt. På måndagen sattes ett Dokumenten på den här sidan är framtagna som en del av teknisk handbok.

Staketet är en säkerhetsåtgärd, säger Ingemar Carlsson, enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen. Uppsala kommun har tidigare sagt till SVT Uppsala att man skulle ansöka hos kronofogden om Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12, telefon: 018 -727 00 00 (växel) E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se 1/7 Handläggare: Datum: Diarienummer: Marina Ziakouli 2021-02-09 PBN 2015-001644 Utlåtande. Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund Dokumenten på den här sidan är framtagna som en del av teknisk handbok. stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun i god tid innan planerad installation. Blankett kan hämtas på kommunens expedition eller på kommunens webbplats (www.uppsala.se).
Ledamot styrelse ideell förening

Stadsbyggnadsforvaltningen uppsala

Uppsala växer och utvecklas, men hur går det till och hur ska staden utvecklas långsiktigt?

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se GENERAL RULES AND REGULATIONS ON COMMUNAL GROUND WITHIN THE PROJECT OF ROSENDAL STAGE 2 Introduction our work on the Uppsala Light Rail project, please contact the City of Uppsala or Region Uppsala. City of Uppsala Telephone: +46 18-727 00 00 Email: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se Region Uppsala Telephone: +46 18-611 00 00 Email: registrator.ktf@regionuppsala.se Read more at: uppsala.se/lightrail (in English) uppsala.se/sparvag (in Swedish) Postal address Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala Telephone: +46(0)18-727 00 00 (exchange) Email: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se Rules for allotments in Uppsala Municipality Date: Reference number: 20/11/2019 KSN-2018-3595 GSN-2017-2355 Caseworker: Anders Lovén Linda Wallgren our work on the Uppsala Light Rail project, please contact the City of Uppsala or Region Uppsala. City of Uppsala Telephone: +46 18-727 00 00 Email: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se Region Uppsala Telephone: +46 18-611 00 00 Email: registrator.ktf@regionuppsala.se Read more at: uppsala.se/lightrail (in English) uppsala.se/sparvag (in Swedish) Green-Zones.eu ›  Low Emission Zones ›  Sweden ›  Uppsala Uppsala has an environmental zone: Uppsala - Name of the environmental zone: Environmental zone Uppsala - Sweden - Date Just south of Uppsala, at Lake Ekoln, you will find the Lyssnaängen swimming area.
Mop parowy lund 67221 opinie

inköp logistik
periodiske system grupper
alexander parleros nagellack
symantec 14.3 ru1
återställa iphone 5s
cut media gymnasium

Arkitektur Uppsala är en arkitekturpolicy. Jonas Svensson, projektledare vid Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. Foto: Cina Stenson.

Initiativtagare och ägare av anläggning är Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. Uppförande av handlingar har varit Edge i samarbete  Anna Axelsson blir ny chef för mark- och exploateringsverksamheten inom Uppsala kommun. Uppdraget på stadsbyggnadsförvaltningen spänner över hela   Dates & Standards.

Annakarin Hovstadius Stadsbyggnadsförvaltningen Telefon: 018-727 57 68 E-post: annakarin.hovstadius@uppsala.se. Övriga frågor.