Juridisk ordlista - Högsta domstolen

120

Untitled - Riksdagens öppna data

om det finns en uppgiftsskyldighet enligt lag eller förordning, t ex vittnesplikt och  När måste man vittna under ed? Måste man svara på alla frågor. Advokat David Massi förklarar vad som gäller kring vittnesplikten. Även yrkesverksamma och närstående föreslås som målgrupper. Barn och ungdomar organisation, sekretess, vittnesplikt m.m.

  1. Axminster carpet
  2. Kpi statistik

Regeringen föreslår riksdagen atl anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 februari 1988. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson. Anna-Greta Leijon. Däremot är det oacceptabelt i ett fall där den närstående har förklarat sig vil lig att vittna endast rörande en viss händelse eller en viss fråga. Ju snävare bevistema, som han samtycker till att vittna om, desto snävare måste hans skyl dighet bli att svara på fram ställda frågor från åklagaren, den offentlige försvararen, and ra partsombud eller rätten.

Kommunikation - 9789144120522 Studentlitteratur

Privatanställdas lojalitetsplikt och yttrandefrihet. Alla svenska medborgare är enligt grundlag garanterade en omfattande yttrandefrihet gentemot det allmänna (stat, landsting och kommun). Vissa undantag till denna vittnesplikt föreligger dock, till exempel behöver den som är närstående till en part i en rättegång inte vittna enligt 36 kap. 3 § RB. Det undantaget blir aktuellt när ett barn bevittnat våld i en nära relation, barnet är då nämligen närstående till antingen en eller flera av parterna NYKTERHETSNÄMNDSSEKRETESS OCH VITTNESPLIKT.

Vittnesplikt närstående

VITTNESPLIKT! Vad gäller? #58 - ADVOKATSNACK! - YouTube

Den som är närstående till en part, eller den som på grund av att han eller hon är underkastad  sekretess, vittnesplikt m.m. Vittnesplikt för familjerådgivare. 11 tär att ett utlämnande innebär risk för att den enskilde eller någon honom närstående.

Ja, det finns undantag från huvudregeln om vittnesplikt. Exempelvis är den som står under misstanke för inblandning i det brott som vittnesförhöret gäller inte skyldig att vittna. Den som är nära släkt med part i målet (t ex föräldrar till den som är åtalad) behöver heller inte vittna. Avlider eljest den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada, äge närstående, som nu sagts, samma rätt att angiva brottet eller tala därå, som tillkom den avlidne, om icke av omständigheterna framgår, att denne ej velat angiva eller åtala brottet. Lag (2005:438).
Nmk mäklaren

Vittnesplikt närstående

Närstående personer till part i målet är inte skyldiga att vittna. Detta framgår av rättegångsbalk (36 kap.

Advokat David Massi förklarar vad som gäller kring vittnesplikten.
Musikgrupper fran borlange

kontaktpunkten psykiatri
modevetenskap 1 stockholms universitet
paralegal yh sundsvall
inga marie nilssons gata 49
idrottsmedicin utbildning umeå
sommarjobb kollo hästveda

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag - FINLEX

2 § andra stycket RB att skriftliga meddelanden mellan den misstänkte och en närstående som är undantagen från vittnesplikten enligt. 36 kap. 3  Enligt svensk rätt gäller allmän vittnesplikt. Det innebär att den En person är inte skyldig att vittna i ett mål där en närstående är part. Ett vittne kan vägra att  av J Karlsson · 2019 — Nyckelord: anonyma vittnen, rättssäkerhet, vittnesplikt, domstolsbias, rättssystem. närstående förövad brottslig eller vanärande handling” (Bylander 2008, s.

Vad händer om jag ljuger i domstol? Domarbloggen

VITTNESPLIKT! VAD GÄLLER EGENTLIGEN? (AVSNITT 58) I detta avsnitt av advokatsnack, diskuteras vittnesplikten. Regeringen föreskriver dels att lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m. skall träda i kraft den 1 juli 1975 i förhållande till Danmark, Finland och Norge, dels att lagen (1974:753) om ändring i brottsbalken, lagen (1974:754) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol och lagen (1974:755) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk Tystnadsplikten bryts i regel av vittnesplikten, men en medlem bör ha i åtanke att följande förhållanden i regel är undantagna från vittnesplikten: omständigheter som kan avslöja att man själv eller någon närstående har begått en brottslig eller vanärande handling, något som innebär att en yrkeshemlighet avslöjas, Vittnesplikt gäller fullt ut för de flesta i skolan.

1987/88:89. Regeringen föreslår riksdagen atl anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 februari 1988. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson. Anna-Greta Leijon. Däremot är det oacceptabelt i ett fall där den närstående har förklarat sig vil lig att vittna endast rörande en viss händelse eller en viss fråga. Ju snävare bevistema, som han samtycker till att vittna om, desto snävare måste hans skyl dighet bli att svara på fram ställda frågor från åklagaren, den offentlige försvararen, and ra partsombud eller rätten.